Wielka akcja poszukiwawcza w Toruniu z udziałem różnych służb

Na Wiśle, pod nadzorem Komisariatu Policji Toruń Śródmieście, przeprowadzane są intensywne działania poszukiwawcze. W ramach tej operacji, blisko 60 osób, wliczając ponad 40 funkcjonariuszy policji, wykorzystuje różnorodne środki, takie jak sonar, dron, quad czy pies tropiący. Głównym celem jest skrupulatne przeczyszczenie nabrzeża oraz koryta rzeki w poszukiwaniu osób, które do tej pory uznawane były za zaginione i nie udało się ich odnaleźć.

Dzisiaj (15.05), patrol policji z Komisariatu Śródmieście w Toruniu uruchomił na terenie Wisły i jej nabrzeża rozbudowane działania poszukiwawcze. Akcję wsparły również inne służby takie jak Straż Pożarna, WOPR, Straż Miejska oraz Grupa Poszukiwawcza BIZON.

Poranne odprawy wszystkich zaangażowanych w akcję odbyły się o 8:30 na Przystani AZS w Toruniu. Plan działania został opracowany tak, aby możliwie najbardziej szczegółowo przeszukać obszar rzeki i jej brzegów. Głównym założeniem było przygotowanie operacji w taki sposób, aby skutecznie odnaleźć osoby, które do tej pory były uznawane za zaginione.

Poszukiwania prowadzone są przez prawie 60 osób, wśród których jest ponad 40 funkcjonariuszy policji. Operację wspiera specjalistyczny sprzęt, z pięcioma łodziami na rzece, w tym jedną wyposażoną w sonar. Nadzór nad terenem sprawują operatorzy dronów. Kontroli podlega również nabrzeże, gdzie patrolujący pies policyjny oraz quad dotrą do miejsc trudno dostępnych. Pojazdy osobowe i terenowe przewożą poszukiwaczy na następnie wyznaczone sektory.

W ramach współpracy, służby przeszukują obszar Wisły rozciągający się od ulicy Popiełuszki w Toruniu, aż po miejsce na rzece między Czarnowem a Solcem Kujawskim.