Zaplanowano audyt bezpieczeństwa dla niebezpiecznego skrzyżowania

W Toruniu, skrzyżowanie ulic Łódzkiej i Strzałowej od dawna budzi niepokój wśród kierowców. Jest to miejsce, które zyskało reputację jednego z najbardziej ryzykownych na mapie miasta. Wydaje się jednak, że sytuacja ta jest bliska poprawy, gdyż w planach jest jego przebudowa.

Informacje, które otrzymaliśmy, wskazują, że Miejski Zarząd Dróg zamierza do końca drugiego kwartału bieżącego roku przeprowadzić audyt bezpieczeństwa dotyczący tego skrzyżowania. Następnie, w trzecim kwartale, planowane jest rozpoczęcie prac koncepcyjnych nad jego zmianą.

Piotr Drążek, radny Koalicji Obywatelskiej, który angażował się w sprawę tego skrzyżowania wyraził swoje zadowolenie z podjętych działań. „Cieszy mnie fakt, że otrzymaliśmy deklaracje co do działań mających na celu przebudowę tego skrzyżowania” – powiedział. Wyraził również nadzieję, że po kontroli bezpieczeństwa i opracowaniu planów koncepcyjnych, nastąpi szybkie przystąpienie do prac nad przebudową niebezpiecznego skrzyżowania.