Zapewnienie bezpłatnej komunikacji miejskiej w Toruniu podczas drugiej tury wyborów samorządowych w 2024 roku

Na przestrzeni dnia 21 kwietnia 2024 roku, kiedy odbędzie się druga tura wyborów samorządowych, mieszkańcy Torunia będą mogli korzystać z komunikacji miejskiej bez jakichkolwiek opłat.

Bezpłatne podróżowanie pojazdami publicznego transportu będzie możliwe przez całą dobę wyborczą, nie tylko podczas trwania procesu głosowania. Obejmie to strefę I, co odpowiada obszarowi administracyjnemu Miasta Torunia. Powyższe informacje wynikają z decyzji podjętej przez Radę Miasta Torunia podczas sesji RMT, która miała miejsce 21 września 2023 roku. Na początkowym etapie, plan zakładał wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej wyłącznie w dniu wyborów parlamentarnych 2023 roku, które zostały zaplanowane na 15 października 2023 roku. Niemniej jednak, po przeprowadzonej dyskusji radni zdecydowali o zastosowaniu tego rozwiązania również podczas każdego kolejnego procesu wyborczego oraz referendów.

Podstawowym celem uchwalenia tej decyzji jest umożliwienie mieszkańcom miasta łatwego dostępu do lokali wyborczych, co potencjalnie może skutkować wzrostem frekwencji podczas wyborów.