Zadania priorytetowe dla infrastruktury w Kujawsko-Pomorskiem

Ministerstwo Infrastruktury podało do wiadomości, że rozbudowa sieci dróg krajowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego obejmuje jako najważniejsze zadania budowę drogi ekspresowej S10 oraz realizację sześciu obwodnic, które są częścią Programu budowy 100 obwodnic.

Oczekiwaną od dawna inwestycją na terenie Kujaw i Pomorza jest konstrukcja drogi ekspresowej S10. Aktualnie, wszystkie odcinki tej drogi pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą są w trakcie realizacji. Prace prowadzone są metodą „projektuj i buduj”.