Wzrost świadczeń dla niepełnosprawnych z kasy miejskiej od 2024 roku

Rozpocząwszy od stycznia 2024, rodziny wychowujące dzieci niepełnosprawne oraz osoby dorosłe z niepełnosprawnościami mogą oczekiwać na zwiększone świadczenia finansowe, wypłacane przez miasto Toruń. Już teraz możliwe jest składanie wniosków o przyznanie dodatkowych funduszy.

Od wielu lat Toruń angażuje się w pomoc dla osób niepełnosprawnych. Wsparcie finansowe zostaje przekazywane zarówno do rodzin, które mają pod swoją opieką dzieci z niepełnosprawnościami, jak i do dorosłych będących w tej grupie społecznej. Budżet miasta na ten cel w roku 2024 wyniesie 4 miliony złotych.

Analogicznie jak w poprzednich latach, zarówno rodziny opiekujące się niepełnosprawnymi dzieciakami, jak i dorosłe osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, będą uprawnione do odbioru świadczeń. Jednakże w tym przypadku kwota będzie wyższa – stanowić będzie ona równowartość 200 złotych miesięcznie. Taki poziom wysokości świadczeń będzie aktualny w roku 2024, a w kolejnych latach ostateczna decyzja dotycząca kwoty będzie podejmowana przez Radę Miasta Torunia, jednakże gwarantowana jest kwota nie niższa niż 200 złotych.