Wzrost intensywności ruchu kolejowego na trasie Toruń Wschodni – Czernikowo od 11 grudnia 2023

Począwszy od 11 grudnia 2023 roku, podróżni korzystający z linii kolejowej nr 27 między Toruniem Wschodnim a Czernikowem będą mieli do dyspozycji dodatkową parę pociągów. Wzmocnienie oferty komunikacyjnej na tej trasie stało się realne dzięki porozumieniu pomiędzy reprezentującymi samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Powiatu Toruńskiego oraz gmin Lubicz, Obrowo i Czernikowo. Formalny akt zawarcia umowy nastąpił w Urzędzie Marszałkowskim 12 października.

Poprawa dostępności i atrakcyjności połączeń kolejowych dla obywateli gmin zlokalizowanych we wschodniej części powiatu była długoterminowym celem Starosty Toruńskiego, Marka Olszewskiego. Wielokrotne rozmowy z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Prezydentem Miasta Torunia przyniosły ostatecznie oczekiwany efekt w postaci zawartego porozumienia.

Rozszerzenie rozkładu jazdy o jedną parę pociągów, kursujących od poniedziałku do piątku na odcinku Toruń Główny – Czernikowo, wprowadzone zostanie 11 grudnia. Pociąg wyruszy z Dworca Głównego w Toruniu o godzinie 7:12, przewidywany czas przybycia do Czernikowa to około 7:50. Podróż powrotna rozpocznie się w Czernikowie około godziny 7:55, a po upływie 38 minut pociąg dotrze na Dworzec Główny w Toruniu.