Wsparcie finansowe dla Torunia na modernizację oświetlenia ulicznego

Gmina Miasta Toruń została obdarowana wsparciem finansowym, które umożliwi realizację projektu pod tytułem „Promowanie strategii niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Toruniu”. Projekt ten zakłada wymianę ponad 2 600 starych opraw oświetleniowych na nowoczesne, energooszczędne rozwiązania.

Kwota dofinansowania, która wynosi 3 999 120 zł, pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych „Rozświetlamy Polskę”. Okres składania wniosków w IX edycji tego Programu trwał od końca sierpnia do połowy września 2023 roku. W czasie trwania naboru, Beneficjenci mieli możliwość złożenia jedynie jednego wniosku, a kwota dofinansowania nie mogła przekroczyć 4 mln zł. Całkowity koszt modernizacji oświetlenia wyniesie prawie 5 mln zł, z czego dofinansowanie pokryje niemalże 80% tej wartości, co stanowi prawie 4 mln zł.

Celem projektu jest unowocześnienie systemu oświetleniowego na terenie całego Torunia. Planowane jest zainstalowanie 2 631 nowych opraw oświetleniowych, wyprodukowanych w technologii LED. Modernizacja będzie objęte wyłącznie na istniejących punktach oświetleniowych, które znajdują się w różnym miejscach miasta. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych, energooszczędnych diod LED, możliwe będzie znaczne zredukowanie zużycia energii elektrycznej i zapewnienie większej trwałości światła. Zastosowanie nowej technologii pozwoli na przedłużenie czasu pracy lamp, co zaowocuje duże oszczędności i zwiększy niezawodność systemu.

Głównym priorytetem inwestycji jest zmniejszenie emisji CO2 oraz negatywnego wpływu na środowisko w Toruniu poprzez zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Dodatkowo, realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego dla wszystkich użytkowników dróg publicznych.