Wniosek dotyczący budowy 12-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S10 trafił do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla drogi ekspresowej S10 na odcinku Toruń Zachód – Toruń Południe jest teraz w rękach Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Wniosek dotyczy części drogi o długości 12 kilometrów. Pozwolenie to umożliwi rozpoczęcie prac budowlanych.

Główny Zarząd Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) przekazał informacje, że wniosek o wydanie decyzji ZRID dotyczącej 12-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S10 pomiędzy Toruniem Zachód a Toruniem Południe został złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Jest to czwarta część trasy łączącej Bydgoszcz z Toruniem.

Zaświadczenie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) pozwoli wykonawcy rozpocząć prace budowlane, jeśli miejsce budowy zostanie wcześniej przekazane. GDDKiA ma nadzieję, że prace te mogą zostać zainicjowane jeszcze przed końcem bieżącego roku.