Wielka inwestycja drogowa w Toruniu wspierana przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Inwestycja, która nosi miano największej i jest finansowana za pomocą środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, to rozbudowa Szosy Okrężnej w Toruniu. Zakończenie planowanych prac przewidziane jest na sierpień 2025 roku.

Jakie drogi są modernizowane w Toruniu?

Umowa dotycząca przystąpienia do modernizacji i rozbudowy dróg miejskich w Toruniu została podpisana przez gminę Toruń i ówczesnego ministra infrastruktury, Andrzeja Adamczyka, wiosną poprzedniego roku. Ta decyzja umożliwiła miastu zdobycie aż 30 milionów złotych na realizację projektu. Całkowity koszt przedsięwzięcia szacowany jest na 61 milionów złotych.

Planowane prace obejmują budowę lub rozbudowę następujących ulic:

  • Szosy Okrężnej,
  • ulicy Łokietka,
  • Łącznej,
  • Pająkowskiego,
  • Drogi Trzeposkiej,
  • Hebanowej,
  • Platanowej,
  • Olenderskiej,
  • Watzenrodego,
  • Strobanda.

Niektóre z tych ulic są już w trakcie prac modernizacyjnych, a na innych roboty drogowe dobiegają końca.