Stypendia kulturalne od miasta Toruń dla jedenastu artystów

Michał Zaleski, prezydent Torunia, miał przyjemność wręczyć stypendia kulturalne dla jedenastu osób, które dzięki wsparciu finansowemu od miasta będą w stanie realizować swoje artystyczne przedsięwzięcia.

Ceremonia wręczenia stypendiów miała miejsce w piątek, 2 lutego, w Domu Eskenów – siedzibie Muzeum Historii Torunia. Stypendia zostały wręczone przez prezydenta Torunia Michała Zaleskiego oraz radnych Dagmarę Tuszyńską i Piotra Lenkiewicza.

Zaleski podczas ceremonii podziękował stypendystom za to, że przez swój talent potrafią zwrócić uwagę na oryginalność form toruńskiej kultury w muzyce, teatrze, folklorze, literaturze, malarstwie i sztukach wizualnych. Podkreślił, że jednym z kluczowych kryteriów przyznania stypendium jest uwzględnienie „toruńskości” w proponowanych projektach.

W tym roku budżet przeznaczony na fundusz stypendialny wynosił 165 tys. zł. W Wydziale Kultury Urzędu Miasta Torunia wpłynęło 20 wniosków o stypendium z zakresu kultury, z których 14 dotyczyło roku 2024, a pozostałe 6 na I półrocze 2024 r. Kryteria oceny wniosków to m.in. oryginalność koncepcji, wysoka jakość artystyczna, brak komercyjności, terminowość realizacji projektu oraz związki projektu z miastem Toruniem i jego mieszkańcami.