Werdykt w sprawie ogromnej defraudacji ze szkolnej kasy w Toruniu

Dziś, w Sądzie Okręgowym w Toruniu, rozstrzygnięto sprawę dotyczącą kradzieży pieniędzy o wartości 760 tys. zł z konta Szkoły Podstawowej nr 10 na ulicy Bażyńskich. Obie oskarżone – była księgowa, Magdalena K., jak i była dyrektorka, Anna M.- zostały uznane winne przez sąd.

Magdalena K., która pełniła funkcję księgowej w tej szkole, została uznana za winną kradzieży i skazana na karę trzyletniego pozbawienia wolności. Dodatkowo, musi ona zwrócić sporej kwocie 703 tys. zł na rzecz miasta Torunia.

Z kolei była dyrektorka Anna M. została ukarana grzywną w wysokości 7 500 zł. Wynika to z faktu, że jej działania umożliwiły nieprawidłowe zarządzanie finansami szkoły przez księgową.

Potrzeba podkreślić, że wyrok wydany przez sąd nie jest jeszcze prawomocny.

Przywołajmy do pamięci fakt, że przez 12 lat z rachunku Szkoły Podstawowej nr 10 zniknęło aż 760 tys. zł., pochodzących z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz bieżącego rachunku placówki. Wszystko wyszło na jaw w roku 2017, kiedy to nowo mianowana dyrektorka zauważyła brakujące środki w kasie szkolnej.