Według najnowszego raportu GUS, Toruń jest jednym z najcichszych miast w Polsce

Główny Urząd Statystyczny (GUS) niedawno opublikował swój najświeższy raport, który koncentruje się na problemie hałasu w polskich miastach. Wynika z niego, że Toruń znajduje się w czołówce cichych miast, gdzie mieszkańcy są najmniej narażeni na hałas przez cały dzień. Analiza GUS zawierała dane dotyczące miast liczących powyżej 100 tysięcy mieszkańców i uwypukliła, jak hałas wpływa na różne aspekty codziennego życia mieszkańców, zarówno w ciągu dnia jak i nocy.

Raport pozwolił na zbadanie różnych źródeł hałasu, takich jak drogowy, szynowy, przemysłowy oraz lotniczy i na oszacowanie liczby osób, które są im narażone. Największa liczba osób narażonych na przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu w ciągu doby odnotowana została w Gliwicach, Chorzowie i Szczecinie, gdzie wyniosła odpowiednio 10,2%, 8,2% i 7,9% ogółu populacji tych miast.

Z drugiej strony, w mieście takim jak Toruń, Dąbrowa Górnicza i Olsztyn stwierdzono najmniejszy odsetek osób narażonych na hałas (poniżej 0,05%). To pokazuje, jak duże różnice występują między polskimi miastami pod względem poziomu hałasu.