Tworzenie planu zarządzania dla średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia na liście światowego dziedzictwa UNESCO

Obecnie trwają prace nad stworzeniem „Planu zarządzania miejscem światowego dziedzictwa UNESCO dla średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia”. Za opracowanie dokumentu odpowiedzialni są dr inż. Katarzyna Piotrowska oraz mgr Jacek Dąbrowski. Głównym celem tej inicjatywy jest określenie kierunków postępowania oraz zarządzania obszarem, który został uznany za miejsce o znaczeniu światowego dziedzictwa kultury UNESCO, a mianowicie staromiejskim zespołem miejskim.

Przed opracowaniem ostatecznego planu przeprowadzone zostaną szeroko zakrojone konsultacje społeczne. W procesie tym będą zaangażowane różne grupy interesariuszy, takie jak mieszkańcy miasta czy osoby odwiedzające Toruń w celach turystycznych. Dzięki temu plan będzie uwzględniał potrzeby i oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron.

Konsultacje społeczne rozpoczynają się od pierwszego etapu, w ramach którego przewidziane są ankiety dostępne na specjalnie utworzonej stronie internetowej. Ankiety te mają na celu pozyskanie opinii różnorodnych grup odbiorców, w tym mieszkańców Torunia, przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie staromiejskim, osób zarządzających obiektami sakralnymi i zabytkowymi oraz innych mieszkańców miasta lub okolic, którzy są zaangażowani zawodowo w przestrzeni tego wyjątkowego miejsca.