Toruń i astronomiczne tradycje

Kopernik i to wszystko? Nie! Znacznie więcej. Tradycje astronomiczne są w Toruniu znacznie bogatsze

Kopernik i teoria heliocentryzmu

Mówiąc o astronomii w Polsce, a w szczególności w Toruniu, nie można zapomnieć o Toruniu. Ten – z pewnością najsłynniejszy – astronom polski swoją działalność naukową prowadził głownie tutaj. To tutaj dopracowywał przez lata swoją teorię heliocentryzmu. W swoim dziele „O obrotach sfer niebieskich” bardzo szczegółowo przedstawiał, dlaczego to Ziemia kręci się wokół Słońca, a nie na odwrót. Wskazywał także, że orbity planet to koła. Galileusz dowiódł, że orbity to elipsy, ale kolejni naukowcy dowodzili, że Kopernik miał rację w swojej teorii heliocentryzmu.

Kopernik w Toruniu wykazał się nie tylko jako astronom. Dowodził także obroną miasta (udanie), był znanym lekarzem, a także ekonomem. To on jest autorem słynnych słów – „Gorszy pieniądz wypiera lepszy pieniądz”.

Wolszczan i pierwszy pozasłoneczny układ planetarny

Aleksander Wolszczan był pierwszym naukowcem, który odkrył, że planety krążą nie tylko wokół Słońca. Profesor odkrył, że dwie planety krążą wokół pulsara – gwiazdy, która regularnie wysyła sygnały radiowe. Wolszczanowi udało się zauważyć, że coś zakłóca te sygnały. Okazało się, że są to planety. Wprawdzie odkrycia nie udało się dokonać w Polsce, lecz Arecibo – przy użyciu największego wówczas radioteleskopu na świecie. Warto jednak wiedzieć, że Aleksander Wolszczan przez lata związany był z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. To tutaj uzyskał wykształcenie astronomiczne oraz uzyskał tytuł doktora. Na UMK pracował też jako stażysta techniczny oraz asystent.

Piwnice i największy w Polsce radioteleskop

Pod Toruniem, we wsi Piwnice funkcjonują dwa radioteleskopy – o średnicy 15 m i 32 m. Ten drugi jest obecnie największym tego typu urządzeniem w Polsce. Są one częścią obserwatorium prowadzonym przez UMK. Dzięki nim można dokładniej obserwować kosmos. Kształceni są tu też przyszli astronomowie.

Ośrodek jest też atrakcją turystyczną. Prowadzone są tutaj wycieczki, dzięki którym można więcej dowiedzieć się o astronomii, radioastronomii oraz historii tego miejsca.

Popularyzacja astronomii

Związki Torunia z astronomia są tak silne, że regularnie prowadzone są tu działania popularyzujące tę naukę. UMK często prowadzi wykłady i inne działania, dzięki którym można dokładniej poznać kosmos. W mieście funkcjonuje też Centrum Popularyzacji Kosmosu „Planetarium-Toruń”. Można tutaj obejrzeć pokazy astronomiczne, które wiernie oddają wygląd nieba w danym momencie. Regularnie odbywają się też inne pokazy oraz wystawy.