Światowy Kongres Kopernikański

W Toruniu właśnie rozpoczyna się Światowy Kongres Kopernikański. Kongres jest kulminacją obchodów 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.

Międzynarodowe wydarzenie

W wydarzeniu weźmie udział 700 uczonych z całego świata, w tym pięciu laureatów Nagrody Nobla. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podkreślił, że kongres jest ważnym wydarzeniem dla świata nauki w Polsce. Jest to pomnik dla Mikołaja Kopernika, najbardziej znanego polskiego naukowca na świecie. Dodatkowo, wydarzenie ma podkreślić rolę Polski nie tylko w przeszłości, ale i w przyszłości.

Kongres i święto Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Pierwsza część kongresu jest połączona ze świętem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W drugiej części odbędzie się Gala Nauki Polskiej, podczas której zostaną wręczone Nagrody Kopernikańskie oraz Nagrody Ministra Edukacji i Nauki. Tego samego dnia oficjalnie rozpocznie działalność Akademia Kopernikańska. Profesor Krzysztof Górski, który podczas kongresu obejmie stanowisko Sekretarza Generalnego Akademii Kopernikańskiej, wyraził nadzieję, że kongres będzie zapowiedzią międzynarodowego charakteru akademii, która w przyszłości będzie przyciągać ludzi do Polski.