Sejmik województwa ponownie udzielił wotum zaufania zarządowi po roku rekordowego budżetu

Podczas kluczowego zgromadzenia sejmiku, które miało miejsce na koniec roku, radni dokonali oceny pracy zarządu województwa i zdecydowali o ponownym przyznaniu mu wotum zaufania.

Za tym krokiem opowiedzieli się przedstawiciele Trzeciej Drogi i Koalicji Obywatelskiej, podczas gdy przeciwnego zdania byli radni reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość. Kluczowym czynnikiem mającym wpływ na decyzję było wykonanie założeń budżetowych na rok 2023. Marszałek województwa, Piotr Całbecki, opisał ten okres jako dobry rok, kończący się z nadwyżką budżetową.

Całbecki zaznaczył: „Przyglądając się perspektywom zwrotu funduszy, które kiedyś zostały zainwestowane z budżetu województwa, oczekiwaliśmy takiego rezultatu. Co więcej, nasz budżet był bezprecedensowy, wynosząc ponad 1,9 mld złotych, pomimo że udział funduszy unijnych nie jest już tak znaczący jak dawniej.”

Radni popierający udzielenie wotum zaufania dla marszałka podkreślali, że pomimo niewykonanych kilku projektów, udało się utrzymać budżet bez deficytu, z minimalnymi nadwyżkami. Wyodrębnili oni kluczowe inwestycje zrealizowane w poprzednim roku, w tym budowę rekordowej liczby dróg, utworzenie nowych ośrodków dla osób starszych oraz rozbudowę uczelni w Toruniu i Bydgoszczy.