Ruch na ulicy Legionów w Toruniu przywrócony po budowie trasy tramwajowej

Ulica Legionów w Toruniu, rozciągająca się od ronda Czadcy do ulicy Inżynierskiej, jest już dostępna dla ruchu samochodowego. Przez kilka miesięcy, począwszy od końca maja, była zamknięta z powodu prac budowlanych związanych z konstrukcją trasy tramwajowej.

Prace budowlane obejmowały realizację fragmentu linii tramwajowej, który połączy centrum Torunia z dzielnicą Jarem. Przebudowa ulicy Legionów nie ograniczała się jednak tylko do instalacji torowiska. Zmodernizowano także jezdnię, chodniki oraz ścieżkę rowerową. Ponadto, doszło do uporządkowania i rozbudowy innych elementów infrastruktury miejskiej.

Nietypowym rozwiązaniem, które zostało zastosowane podczas przebudowy, jest stworzenie na skrzyżowaniu ulic Legionów i Inżynierskiej przejazdu kolejowo-tramwajowego. Jest to unikalny na skalę kraju przypadek integracji infrastruktury kolejowej i tramwajowej w jednym miejscu.