Rekrutacja ławników sądowych w Toruniu na lata 2024-2027

Osoby zainteresowane pełnieniem roli ławników w sądach rejonowych oraz okręgowych w Toruniu mogą zgłaszać swoje kandydatury do Biura Rady Miasta Torunia do dnia 30 czerwca 2023 roku. Nowa kadencja dla wybranych osób będzie trwała przez cztery lata, od 2024 do 2027 roku.

Ławnik sądowy reprezentuje społeczeństwo w wymiarze sprawiedliwości, uczestnicząc w procesie sądowym oraz współdecydując o wydawanym przez sąd wyroku. Mimo że nie jest sędzią, posiada jednak prawa równoważne z tymi przysługującymi sędziemu. Konstytucja RP zabezpiecza udział takiej osoby w procesie orzekania poprzez artykuł 182.

Koniec obecnej kadencji ławników w sądach rejonowych i okręgowych w Toruniu przypada na dzień 31 grudnia 2023 roku. Rada Miasta Torunia zobligowana jest dokonać wyboru nowych ławników na kadencję 2024-2027 najpóźniej w październiku 2023 roku. Osoby pełniące funkcję ławnika otrzymują finansowe rekompensaty, jednak kandydaci muszą spełnić określone wymagania oraz przygotować niezbędne dokumenty.