Rekordowa liczba kierowców zatrzymanych za przekroczenie prędkości przez toruńskich stróżów prawa

W czasie jednodniowej kontroli drogowej, przeprowadzonej w piątek przez toruńską drogówkę, aż 70 kierowców zostało zatrzymanych za przejechanie zbyt szybko. Tego dnia, działania funkcjonariuszy odznaczały się wyjątkowym nasileniem.

30 czerwca na terenie całego kraju miała miejsce akcja o nazwie „Kaskadowy Pomiar Prędkości”. Jest to szczególna forma działań, w której zazwyczaj uczestniczy więcej niż jeden patrol policyjny. Patrole te rozmieszczone są jeden za drugim na konkretnym, często niewielkim, fragmencie trasy. Głównym celem tych działań jest zapobieganie sytuacjom, w których kierowcy zwalniają tylko na kontrolowanych odcinkach, by zaraz po tym przyspieszyć.

Zadaniem policjantów uczestniczących w akcji było nie tylko monitorowanie prędkości jazdy, ale również kontrolowanie stanu technicznego pojazdów i sprawdzanie trzeźwości kierowców. Jak informuje młodszy aspirant Dominika Bocian, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, cele te wpisują się w szerokie spektrum obowiązków funkcjonariuszy, którzy pilnowali przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów oraz zasad ruchu drogowego.