Przełożenie terminu renowacji tarasu widokowego na Bulwarze Filadelfijskim

Planowana przebudowa Bulwaru Filadelfijskiego przewidywała również odnowienie tarasu widokowego, którego zakończenie planowano na 30 listopada. Niemniej jednak, ostateczny termin realizacji tego projektu doświadczył opóźnienia i przesunięto go na 15 grudnia.

Początkowo, Aleksandra Iżycka, dyrektor Toruńskiego Centrum Miasta, w połowie września – jeszcze przed rozpoczęciem prac na miejscu – wyjaśniła motywacje stojące za decyzją o modernizacji tarasu. Chodziło o to, aby taras harmonijnie komponował się z nową architekturą Bulwaru.

Wykonawca, wybrany w przetargu, miał obowiązek przeprowadzenia demontażu obecnych ławek, podłogi i balustrad bez siatek. W ramach renowacji planowano zastosowanie sosny skandynawskiej do wykonania podłogi i cokołów zewnętrznych. Prace obejmować miały także odtworzenie istniejącej balustrady i instalację słupów balustrady do już istniejących legarów. Dodatkowo wykonawca odpowiedzialny był za dostarczenie i instalację pięciu nowych dwustronnych ławek, z których każda mierzyła półtora metra długości.

Termin realizacji zadania o nazwie „Renowacja tarasu widokowego na Bulwarze Filadelfijskim” został przesunięty z uwagi na przedłużający się czas dostawy elementów małej architektury i niekorzystne warunki pogodowe. Miasto zawarło aneks do umowy z wykonawcą – firmą !Fuszerka Tomasz Wallicht z Inowrocławia, określając nowy termin ukończenia prac na 15 grudnia 2023 roku. Koszt projektu – 149 tysięcy złotych – nie uległ zmianie.