Przełomowy rok dla Torunia – start budowy odcinka S10 umożliwiającego komunikację z autostradą A1

Informacje przekazane przez Oddział Bydgoski Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad sugerują, że pełna realizacja odcinka drogi ekspresowej S10 łączącej Toruń z Bydgoszczą powinna nastąpić do końca pierwszego kwartału 2027 roku. Ta wiadomość to nie tylko obiecujące wieści o lepszej komunikacji z naszymi „sąsiadami” z Bydgoszczy, ale również zapowiedź znaczącej zmiany w infrastrukturze komunikacyjnej na lewym brzegu Wisły.

Styczeń tego roku oznaczał pierwszą rocznicę zawarcia umowy między GDDKiA a wykonawcą toruńskiego odcinka S10. Za realizację tego blisko 12-kilometrowego fragmentu drogi ekspresowej odpowiedzialne będzie konsorcjum dwóch firm: Rubau Polska (jako lider projektu) oraz Poltores (jako partner). W najbliższym czasie wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) zostanie przedłożony Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu.

Ten kluczowy dokument będzie określał granice terenu przeznaczonego do przejęcia w celu budowy drogi. To pozwoli na uruchomienie procedury odszkodowawczej dla właścicieli nieruchomości, które zostaną przejęte na rzecz Skarbu Państwa. Dla wykonawcy inwestycji, uzyskanie decyzji ZRID stanowi zielone światło do rozpoczęcia prac budowlanych, oczywiście po wcześniejszym udostępnieniu placu budowy. Według planów GDDKiA, proces ten może się rozpocząć już pod koniec obecnego roku.