Projekt „Mieszkanie Wspomagane Teraz My – Od Nowa 2024" otwiera kolejną rekrutację w Toruniu

Została oficjalnie ogłoszona kolejna rekrutacja do programu mieszkań wspomaganych pod egidą projektu „Mieszkanie Wspomagane Teraz My – Od Nowa 2024”. To inicjatywa Fundacji Konsultingu i Rehabilitacji RC, której celem jest poprawa warunków życiowych i społecznych osób niepełnosprawnych mieszkających w Toruniu.

Głównym założeniem projektu jest realizowanie działań o charakterze terapeutycznym i rehabilitacyjnym na rzecz mieszkańców miasta zmagających się z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Dotyczy to zarówno osób z problemami psychicznymi, jak i tych, którzy cierpią na choroby sprzężone – na przykład upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe czy epilepsję.

Celem projektu jest tworzenie odpowiednich warunków, które umożliwią poprawę jakości życia tych osób, a także zwiększenie różnorodności i jakości świadczonych dla nich usług środowiskowych. W ramach tej inicjatywy zapewnione zostanie wsparcie ze strony pracownika socjalnego, psychologa oraz pielęgniarki, którzy będą zaangażowani w prace na rzecz uczestników projektu.