Program wsparcia dla właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych w Aleksandrowie Kujawskim

Arkadiusz Gralak, burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego, poinformował, że program dofinansowania skierowany jest do osób będących właścicielami bądź współwłaścicielami domów jednorodzinnych czy też posiadających lokal mieszkalny wydzielony w budynku jednorodzinnym z własną księgą wieczystą.

Warto dodać, że już w czerwcu poprzedniego roku, Gmina Miejska w Aleksandrowie Kujawskim zawarła porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W wyniku tego porozumienia, na terenie gminy uruchomiono centrum konsultacji i informacji, które ma za zadanie pomagać mieszkańcom w przygotowywaniu wniosków dotyczących ubiegania się o środki finansowe na realizację różnych przedsięwzięć.

Zadaniem tego punktu informacyjno-konsultacyjnego jest nie tylko udzielanie niezbędnych informacji na temat dostępnych form dofinansowania, ale również doradztwo techniczne oraz pomoc na każdym etapie ubiegania się o środki. W ten sposób mieszkańcy Aleksandrowa Kujawskiego mają możliwość uzyskania wsparcia, które ułatwi im realizację inwestycji związanych z ochroną środowiska i efektywnością energetyczną w swoich domach.