Postępująca reorganizacja w sądach toruńskich: przewodniczący Sądu Rejonowego zostaje odwołany

W Toruniu obecnie ma miejsce restrukturyzacja na najwyższych szczeblach sądownictwa. Adam Bodnar, obecny Minister Sprawiedliwości, zainicjował procedurę odwołania sędziego Krzysztofa Dąbkiewicza z pozycji prezesa Sądu Rejonowego. Wśród doniesień o tych zmianach, pojawiają się także spekulacje dotyczące przyszłości Sądu Okręgowego, gdzie zmiany na stanowisku dyrektora są przewidywane na koniec maja.

Sędzia Dąbkiewicz pełnił funkcje władzy sądowniczej, początkowo jako wiceprezes w 2018 roku, a później jako prezes Sądu Rejonowego w Toruniu od 2021 roku. Te stanowiska zostały mu przyznane przez poprzedniego ministra sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobro. Na skutek skarg ze strony większości (47 osób) sędziów toruńskich, którzy oskarżali go o wprowadzenie chaosu w procesie reorganizacji oraz o nękanie tych, którzy bronią praworządności, minister Bodnar zawiesił go w obowiązkach i rozpoczął procedurę odwołania.

W 2018 roku, poprzednie rządy powierzyły stanowisko Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu sędzi Barbarze Wiśniewskiej. Według nieoficjalnych informacji uzyskanych przez „Nowości”, kadencja Wiśniewskiej ma dobiec końca pod koniec maja. Przewiduje się więc „naturalną” zmianę na tym stanowisku – bez potrzeby odwoływania z funkcji podczas kadencji, co obecnie ma miejsce w przypadku sędziego Dąbkiewicza.