Podsumowanie gminnego projektu wsparcia dla pięciu szkół podstawowych z Gminy Obrowo

Spoglądając wstecz na gminny projekt o nazwie „Wyższe kompetencje uczniów – sukces w przyszłości. Kompleksowy system wsparcia 5 szkół podstawowych z Gminy Obrowo”, który zakończył się z końcem poprzedniego roku, nadszedł właściwy czas na jego podsumowanie.

Projekt ten otworzył drzwi do ekscytujących i rozwijających zainteresowania zajęć dla uczniów Szkół Podstawowych w takich miejscowościach jak: Osiek nad Wisłą, Dobrzejewice, Łążyn, Brzozówek oraz Obrowo. Jego realizacja obejmowała imponującą liczbę 14 400 godzin zajęć, angażując w proces edukacyjny 990 młodych umysłów i 163 profesjonalnych nauczycieli. Projekt wymagał również znacznego inwestowania w sprzęt, co przełożyło się na koszt wynoszący 646 943,59 zł.

Dzieci miały możliwość uczestnictwa w różnorodnych zajęciach, które miały na celu rozwijanie ich umiejętności. Wśród nich znalazły się m.in. lekcje języka angielskiego, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki oraz informatyki.

Projekt nie zapomniał również o nauczycielach, dla których przewidziano specjalne szkolenia mające na celu podniesienie ich kwalifikacji. Na ten cel przeznaczono środki finansowe w kwocie 35 860,00 zł.