Planowany remont ulicy Grudziądzkiej w Toruniu startuje 4 lipca

W nadchodzący czwartek, 4 lipca, rozpoczynają się prace remontowe na toruńskiej ulicy Grudziądzkiej. Prace obejmują odcinek drogi o długości 220 metrów, który rozciąga się od Szosy Chełmińskiej aż do ronda PCK, nie obejmując jednak samego skrzyżowania.

W trakcie tych prac przewidziane jest całkowite usunięcie starej nawierzchni drogowej i zastąpienie jej nową. Ponadto planowane jest również wykonanie nowego oznakowania poziomego na tym odcinku. Należy jednak zwrócić uwagę, że podczas realizacji tych prac ruch na ulicy Grudziądzkiej będzie utrudniony z powodu częściowego zamknięcia jezdni.

Według zaplanowanego harmonogramu, na czwartek 4 lipca przewidziano prace związane z frezowaniem starej nawierzchni na całym objętym remontem odcinku. Natomiast w piątek, 5 lipca oraz sobotę, 6 lipca przystąpią do układania nowej nawierzchni.

Całość prac remontowych ma kosztować 221 728,68 zł. Za ich realizację odpowiedzialna jest toruńska firma ONDE S.A.