Planowany gruntowny remont zachodniego pasa ul. Przy Skarpie w Toruniu od Szosy Lubickiej do ul. Konstytucji 3 Maja

Zgodnie z informacją wydaną przez Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, przewidziano kompleksowy remont na jednym z głównych toruńskich ciągów komunikacyjnych – zachodnim pasie ul. Przy Skarpie, na odcinku począwszy od Szosy Lubickiej aż do skrzyżowania z ulicą Konstytucji 3 Maja. Prace mają charakter naprawczy.

Dotychczas wykonano już szereg działań w ramach tego projektu. W pierwszej kolejności przeprowadzono frezowanie staroświeckiej nawierzchni, po czym przystąpiono do kładzenia warstwy wiążącej. Od poniedziałku, datowanego na 24 czerwca 2024 roku, rozpoczęło się układanie tzw. warstwy ścieralnej. Harmonogram prac zakłada ich zakończenie w środkowym okresie lipca.

Tymczasem, Miejski Zarząd Dróg ogłosił zapotrzebowanie na wykonawcę, który podejmie się wykonania gruntownego remontu na wymienionym wyżej odcinku zachodniego pasa ulicy Przy Skarpie. Do 15 marca trwały poszukiwania firm chętnych do podjęcia się tego zadania, na które MZD czekał na oferty.