Plan konsultacji społecznych w Toruniu na 2024 rok przyjęty

Podczas sesji Rady Miasta Torunia, która miała miejsce w czwartek 18 stycznia, radni zatwierdzili plan przeprowadzenia konsultacji społecznych w mieście w roku 2024. Jednocześnie rozpoczęła się burzliwa debata dotycząca nazewnictwa osiedla, które lokalnie określane jest mianem Jara.

W zaplanowanych do przeprowadzenia konsultacjach społecznych widnieje 15 tematów do omówienia. Jednym z nich jest „zmiana obecnej oficjalnej nazwy fragmentu miasta Torunia „Wrzosy” na nową nazwę części miasta Torunia „Osiedle Niepodległości” oraz utworzenie urzędowej części miasta dla tego obszaru”.

Zarzewiem kontrowersji stała się dyskusja wokół nazwy Jara, odnosząca się do osiedla położonego w północnej części Torunia. Przywołajmy na moment decyzję podjętą przez Radę Miasta w marcu 2022 roku, gdzie większość radnych z klubów PO/KO oraz PiS zdecydowała, że od początku 2023 roku, obszar ten będzie nosił nazwę „Osiedle Niepodległości”. Decyzja ta spotkała się z licznymi kontrowersjami. Krytykowano fakt, że nowa nazwa nie została skonsultowana z mieszkańcami osiedla, podczas gdy jej zwolennicy przekonywali, że nazwa Jara, będąca skrótem od nazwy jednostki Armii Radzieckiej wcześniej stacjonującej w tym rejonie i obarczonej winą za liczne zbrodnie i okupacje, jest nieodpowiednia. W rezultacie, nazwa „Osiedle Niepodległości” nie została wprowadzona w życie, ponieważ Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie zaakceptowało jej z uwagi na brak konsultacji z mieszkańcami.