Perspektywy rozwoju i rewitalizacji Torunia omówione przez Radę Działalności Pożytku Publicznego

Podczas niedawnego spotkania Rady Działalności Pożytku Publicznego w Toruniu, dyskutowano o planach przyszłościowych dla miasta. Członkowie Rady, którzy reprezentują różne środowiska toruńskie oraz organizacje pozarządowe, skupili się na trzech głównych tematach: Gminnym Programie Rewitalizacji, Lokalnej Strategii Rozwoju dla Torunia na lata 2021-2027 oraz planach dotyczących organizacji XVIII Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych, które ma miejsce w listopadzie bieżącego roku. Ta instytucja działa na rzecz miasta od 2011 roku.

Do dyskusji dołączyli również zaproszeni specjaliści, wśród których byli: dr hab. Elżbieta Grzelak-Kostulska, pełniąca rolę przewodniczącej Komitetu Rewitalizacji, Aleksandra Iżycka – dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta, Jędrzej Binkowski – prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania dla Miasta Torunia oraz Monika Bartlińska, dyrektor Biura tego samego Stowarzyszenia.

Podczas spotkania podzielono się wynikami wizyty studyjnej, podczas której zbadano skuteczność działań rewitalizacyjnych w miastach śląskich. Prezentowano również działania i plany dotyczące przygotowania programu rewitalizacji dla Torunia, które mają na celu odnowę miasta i poprawę warunków życia jego mieszkańców.