Otwarcie naboru do programów profilaktycznych dla toruńskich szkół podstawowych: "Debata" i "Cukierki"

W ramach działań na rzecz zdrowia publicznego w Toruniu, rozpoczynamy rekrutację szkół podstawowych do udziału w dwóch programach profilaktycznych – „Debata” i „Cukierki”. Inicjatywy te mają na celu realizację zadań profilaktycznych rekomendowanych przez ekspertów.

Inicjatywa została sfinansowana przez Gminę Miasta Toruń, która przekazała na ten cel 35.000 złotych. Za koordynację projektu odpowiada Centrum Działań Profilaktycznych. „Program profilaktyczny Debata” skierowany jest do uczniów w wieku 12-15 lat i ma za zadanie opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród młodzieży. Program korzysta z metod aktywizujących młodzież i zmieniających ich przekonania normatywne na temat alkoholu. Dodatkowo, edukuje on na temat negatywnych skutków używania substancji psychoaktywnych. Warto zwrócić uwagę, że program ten jest rekomendowany przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, co potwierdza jego skuteczność i jakość.

„Cukierki” to program przeznaczony dla młodszych uczniów – klas 1-3 szkół podstawowych. Program ten dostarcza dzieciom podstawowej wiedzy na temat uzależnień i szkodliwości substancji psychoaktywnych. Skupia się na pracy z emocjami, umiejętnościach nazywania i zauważania emocji oraz rozwija niezależne i kreatywne myślenie. Program pomaga również budować pozytywny obraz samego siebie, uczy współpracy jako metody zapobiegania agresji i promuje szacunek do personelu szkolnego, który może udzielić wsparcia w trudnych sytuacjach. W trakcie zajęć, dzieci będą miały możliwość udziału w różnorodnych aktywnościach, takich jak czytanie bajek, prace plastyczne, burze mózgów czy prace grupowe.

Koordynatorka projektu Joanna Mucha zaprasza dyrektorów i pedagogów zainteresowanych realizacją którejkolwiek z tych inicjatyw do kontaktu telefonicznego pod numerem 534 990 838 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Decyduje kolejność zgłoszeń.