Opóźnienie uruchomienia parkingów park and ride w Toruniu

Zaplanowane pierwotnie na 1 sierpnia otwarcie parkingów park and ride w Toruniu spotkało się z miesięcznym opóźnieniem. Przesuniecie terminu wynika z problemów dotyczących implementacji systemu biletowego, który okazał się być bardziej złożony niż to było pierwotnie przewidywane.

Przewidziano, że parkingi typu park and ride w Toruniu będą funkcjonować już od początku sierpnia. Jednak 27 lipca Urząd Miasta Torunia wydał informację o zmianie pierwotnego planu. Według urzędników, prace budowlane na obu parkingach zostały już zakończone. Teraz wykonawca ma do 15 sierpnia na finalizację prac instalacyjnych i programistycznych.

Te dodatkowe prace są związane z koniecznością wdrożenia elektronicznego systemu umożliwiającego wjazd i wyjazd z parkingu, a także realizowanie płatności zgodnie z przyjętym regulaminem funkcjonowania tego typu obiektów. Wszystko to musi zostać wykonane przed oficjalnym otwarciem parkingów dla użytkowników.