Ogrodowe eldorado: ciągłe zainteresowanie działkami ROD w Toruniu

Posiadanie własnej działki w Rodzinnych Ogrodach Działkowych (ROD) jest marzeniem, które stało się popularne w czasie pandemii i utrzymywało swoją moc. W mieście Toruń można odnaleźć działki na sprzedaż w różnych przedziałach cenowych, zaczynając od kilku tysięcy a kończąc na kwotach przekraczających 150 tysięcy złotych. Warto jednak zapamiętać, że kupujący nabywają jedynie prawo do dzierżawy, nasadzeń i istniejącego na działce domku, a nie pełne prawo własności.

Działki ROD to wydzielone fragmenty ziemi usytuowane w ramach rodzinnych ogrodów działkowych. Te ogrody powstały z myślą o rekreacji i odpoczynku. To właśnie w ten sposób są najczęściej wykorzystywane, chociaż praktyka pokazuje – a Toruń w tym aspekcie nie odbiega od normy – że niektóre z nich są zamieszkiwane przez cały rok. Właśnie takie działki najczęściej kosztują najwięcej, gdyż z reguły posiadają murowane domy i dodatkową infrastrukturę.

Popularność działek ROD w Toruniu nadal rośnie. Istnieje zarówno popyt, jak i podaż. Przy tej okazji warto przypomnieć, że oferty sprzedaży działek ROD, choć brzmią tak, jakby można było nabyć pełne prawo własności, są w rzeczywistości niepełnym obrazem sytuacji. Działki ROD nie mogą być sprzedawane jako własność – można jedynie nabyć prawo do ich dzierżawy.

„Działki nie są przedmiotem kupna. Nabywca staje się właścicielem roślin posadzonych na działce, tzw. naniesień i obiektów zlokalizowanych na terenie działki, natomiast w stosunku do samego gruntu uzyskuje wyłącznie prawo dzierżawy” – wyjaśnia Polski Związek Działkowców na swojej stronie internetowej.