Odwaga młodych artystów doceniona podczas 44. edycji konkursu plastycznego "Moja przygoda w muzeum"

Prestiżowy konkurs plastyczny o nazwie „Moja przygoda w muzeum”, którego organizatorem jest Muzeum Okręgowe w Toruniu, dobiegł końca ze swoją 44. edycją. Została zaprezentowana ogromna kreatywność i talent wielu młodych ludzi z całego świata.

Tegoroczne wydarzenie zyskało na znaczeniu, związane było bowiem z nadchodzącym jubileuszem 550. rocznicy urodzin wybitnego astronoma Mikołaja Kopernika w 2023 roku. Inspirujący temat „Wokół Mikołaja Kopernika” zgromadził aż 1054 prace od uczestników nie tylko z Polski, ale również z Białorusi, Chorwacji, Estonii, Finlandii, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Turcji, Ukrainy, Węgier. Przybyły także prace z Bułgarii, Hongkongu, Serbii i Tajwanu. Twórcy reprezentowali różne grupy wiekowe: od 5 do 18 lat, a także osoby z niepełnosprawnościami.

Podczas ceremonii wręczenia nagród 8 grudnia 2023 r., która odbyła się w Ratuszu Staromiejskim, Paweł Gulewski, zastępca prezydenta miasta, podziękował młodym artystom za ich zaangażowanie i pasję, którą wyrażali poprzez swoje prace. Z zachęcił ich do pielęgnowania talentów i dalszego ich rozwijania.

Jury przyznało 23 równorzędne nagrody i wybrało 300 prac do wystawy pokonkursowej, którą można będzie podziwiać aż do 10 marca 2024 roku. Dodatkowo, swoje nagrody wręczyli również Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski, dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu – Aleksandra Mierzejewska oraz Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Toruniu.