Odnowiona droga krajowa nr 80 w Górsku i Przysieku koło Torunia gotowa – zakończono remont

Z dniem dzisiejszym zakończono prace remontowe na trasie drogi krajowej numer 80, która przebiega przez miejscowości Górsko i Przysiek, położone w pobliżu Torunia. Proces odbiorów dwóch odrestaurowanych fragmentów tej drogi właśnie został rozpoczęty.

Obie części drogi, które przeszły gruntowny remont, są usytuowane na terenach zabudowanych. Długość pierwszego odnowionego odcinka wynosi około 3,2 kilometra, natomiast drugi jest krótszy i ma około 600 metrów. Główną motywacją do przeprowadzenia prac remontowych była konieczność usunięcia pęknięć oraz wykruszeń nawierzchni drogowej, przywrócenie jej równości i poprawne odwodnienie. Ponadto, prace miały na celu podniesienie standardów bezpieczeństwa na tym odcinku drogi.

Remont obejmował wymianę istniejących warstw nawierzchni, takich jak podbudowa, warstwa wiążąca, warstwa ścieralna oraz nawierzchnia z kostki betonowej na zjazdach, dojściach do przejść dla pieszych i peronach zatok autobusowych. Prace remontowe zakładały także ponowne wyprofilowanie poboczy, bez konieczności korekty niwelety, jak również umieszczenie nowych oznakowań poziomowych. Dodatkowo, odrestaurowano nawierzchnię zatok autobusowych. Jak zapewniają przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, mimo przeprowadzonych prac, geometria drogi nie uległa zmianie.