Nowy ośrodek dla dzieci potrzebujących wsparcia

Aleksandra Ruszczak, prezes Fundacji Społeczno-Charytatywnej „Pomoc Rodzinie i Ziemi”, wyraziła swoje wzruszenie związane z otwarciem nowego domu dla dzieci chorych, często opuszczonych przez rodziców, które dotychczas musiały zmagać się z trudnymi życiowymi warunkami. Dodała, że w nowym ośrodku dzieci będą otoczone miłością i akceptacją.

Zaznaczyła również, że te dzieci uczęszczają do przedszkoli lub szkół, ponieważ to, że urodziły się chore, nie odbiera im prawa do korzystania z takich instytucji. Wręcz przeciwnie – są one szczególnie potrzebne wsparcia. Prezes podkreśliła, że budowa tego obiektu była możliwa dzięki zaangażowaniu marszałka województwa Piotra Całbeckiego. Wcześniejsze próby pozyskania pomocy nie przynosiły efektów, gdyż sprawy dzieci zdawały się nie interesować nikogo.

Jednak to właśnie pan marszałek Piotr Całbecki zadbał o uzyskanie wsparcia unijnego. Dzięki niemu oraz współpracy z wojewodą Mikołajem Bogdanowiczem i prezydentem Torunia Michałem Zaleskim, udało się zrealizować projekt nowego ośrodka. Aleksandra Ruszczak wyraziła swoją wdzięczność także wobec wszystkich innych osób zaangażowanych w powstanie nowego domu dla dzieci.

W wyniku tej współpracy, już w najbliższy czwartek dzieci będą mogły opuścić dotychczasowy, duszny budynek i przeprowadzić się do nowo wybudowanej, komfortowej siedziby, która stanie się ich prawdziwym domem i miejscem wsparcia na drodze do samodzielnego życia.