Nowo wybrany prezydent Torunia, Paweł Gulewski, dyskutuje o bezpieczeństwie miasta z liderami służb mundurowych

Paweł Gulewski, który niedawno objął stanowisko Prezydenta Miasta Torunia, w pierwszych dniach swojej kadencji spotkał się z przedstawicielami służb mundurowych. Odbyło się to w kontekście dyskusji na temat bezpieczeństwa w mieście, a także kwestii współpracy z Policją i Strażą Pożarną. Podczas tych spotkań poruszono równocześnie wzajemne oczekiwania i potrzeby stron.

Spotkanie z liderami toruńskich służb mundurowych odbyło się 14 maja 2024 roku. Wśród obecnych znaleźli się brygadier mgr inż. Sławomir Grudziński, obecny Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, oraz inspektor Witold Markiewicz, pełniący obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu. Zarówno Sławomir Grudziński jak i Witold Markiewicz niedawno objęli swoje stanowiska – odpowiednio Grudziński zaczął swoją służbę 30 kwietnia 2024 roku, a Markiewicz objął swój urząd 1 maja 2024 roku.