Nowe mieszkania w Toruniu: Klucze do odnowionych lokali otrzymało dziesięć osób

W dniu 29 grudnia, piękny moment nastał dla dziesięciu wybranych osób, które otrzymały klucze do swoich nowych domów. Owe domy to kolejne mieszkania wspomagane znajdujące się w odrestaurowanym budynku na ulicy Mickiewicza 57 w Toruniu, dopasowanym do ich specyficznych potrzeb.

Mieszkania wspomagane w Toruniu nie są nowym zjawiskiem – służą już od jakiegoś czasu. Są one schronieniem dla osób starszych lub z niepełnosprawnościami, które nie są w stanie samodzielnie prowadzić gospodarstwa domowego i potrzebują wsparcia w codziennych obowiązkach. Tego dnia, prezydent Torunia, Michał Zaleski, osobiście wręczył dziesięciu przyszłym lokatorom zestawy kluczy do ich nowych mieszkań w kamienicy na ulicy Mickiewicza 57.

Budynek ten został odnowiony za pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Prace remontowe były realizowane pod projektem „Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej”. Podzielono je na trzy etapy. W pierwszym etapie zmodernizowano parter budynku, który obecnie jest siedzibą dziennego domu pobytu. Dwa następne etapy obejmowały odnowienie mieszkań dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami i tych, którzy im towarzyszą. Cała kamienica została dostosowana i zaktualizowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.