Możliwość pozyskania dotacji na poprawę efektywności energetycznej dla mieszkańców Torunia

Osoby posiadające nieruchomości w budynkach wielolokalowych, najemcy lokali komunalnych, a także wspólnoty mieszkaniowe składające się z 3 do 7 mieszkań mają teraz możliwość aplikowania o dotacje finansowe na realizację działań mających na celu wymianę systemów ogrzewania opartych na węglu. Działania te mają także za zadanie poprawę efektywności energetycznej tych nieruchomości.

W ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”, osoby prywatne mogą otrzymać dofinansowanie do kwoty 41 tysięcy złotych. W przypadku wspólnot mieszkaniowych, suma ta może wynieść nawet do 375 tysięcy złotych. Jest to znaczna kwota, która może przyczynić się do istotnej poprawy standardu życia mieszkańców Torunia.

Zgłoszenia chęci uczestnictwa w drugiej edycji Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” będą przyjmowane przez Urząd Miasta Toruń aż do końca grudnia 2023 roku. Na podstawie zebranych deklaracji, Gmina Miasta Toruń złoży wniosek o przyznanie dofinansowania o określonej wartości do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.