Modernizacja toruńskich dworców kolejowych i mostu na Wiśle

W Toruniu trwają obecnie prace modernizacyjne na dworcach kolejowych, których ukończenie przewidziane jest na drugą połowę następnego roku. W ramach projektu przeprowadzony zostanie także remont istotnego elementu infrastruktury – mostu kolejowego łączącego Dworzec Główny z Dworcem Miasto oraz Dworcem Wschodnim. Prace nad rewitalizacją tego obiektu rozpoczną się wkrótce i będą największą tego rodzaju inwestycją w ciągu ostatnich 40 lat.

Za prowadzenie prac modernizacyjnych odpowiedzialne są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Prace obejmują m.in. Dworzec Wschodni oraz Dworzec Toruń Miasto. Inwestycja przewiduje wprowadzenie wyższych peronów oraz instalację wind. Ponadto, stacje kolejowe zostaną wyposażone w czytelny system informacji pasażerskiej. W ramach projektu zostanie także przeprowadzona wymiana sześciokilometrowego odcinka torów kolejowych wraz z siecią trakcyjną. Dodatkowo, pod Placem Pokoju Toruńskiego zostanie zainstalowany drugi tor, co zwiększy przepustowość linii.

W planach jest również remont mostu kolejowego przebiegającego przez Wisłę. Na obiekcie zostaną wykonane zabezpieczenia antykorozyjne, a także przeprowadzony remont przyczółków mostowych, łożysk, podpór oraz zabytkowych wieżyczek. W ramach współpracy z miastem Toruń, powstanie również kładka pieszo-rowerowa w bezpośrednim sąsiedztwie mostu kolejowego.

Niewątpliwie prace te wpłyną na utrudnienia dla podróżnych korzystających z toruńskich dworców kolejowych, jednak efektem końcowym będzie znaczne polepszenie jakości infrastruktury kolejowej w tym mieście.