Modernizacja toruńskich dworców i infrastruktury kolejowej

W ostatnich dniach donosiliśmy o postępach prac remontowych na dworcach kolejowych Toruń Miasto i Toruń Wschodni oraz o przygotowaniach do zburzenia starej konstrukcji i budowy nowego Garbatego Mostka. Planowaliśmy również przyjrzeć się bliżej projektowi modernizacji linii kolejowej pomiędzy stacjami Toruń Główny i Toruń Wschodni.

Niniejsza inwestycja stanowi największe przedsięwzięcie tego rodzaju od co najmniej 40 lat, które prawdopodobnie wpłynie na komfort podróży nie tylko dla pasażerów. Za całość projektu odpowiada spółka Polskie Linie Kolejowe (PLK).

W ramach planowanej modernizacji, należącej do PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., przewiduje się między innymi przebudowę stacji Toruń Wschodni i Toruń Miasto. Wyższe perony zostaną dostosowane do potrzeb wszystkich podróżnych, włącznie z osobami o ograniczonych możliwościach poruszania się, poprzez instalację wind umożliwiających łatwy dostęp do pociągów. Stacje będą wyposażone także w czytelny system informacji dla pasażerów – wyjaśnia Przemysław Zieliński, członek zespołu prasowego PLK. W ramach projektu, na sześciokilometrowym odcinku, zostaną wymienione tory oraz sieć trakcyjna. Pod Placem Pokoju Toruńskiego powstanie dodatkowy tor wzmacniający przepustowość linii kolejowej. Zaplanowano również remont mostu przez Wisłę, obejmujący zabezpieczenie antykorozyjne, naprawę przyczółków, łożysk, podpór i wieżyczek. W obszarze należącym do Miasta Toruń planuje się budowę kładki dla pieszych i rowerzystów.

Na Dworcu Miejskim, dzięki przedłużeniu istniejącego przejścia podziemnego, pasażerowie będą mogli bezproblemowo dostać się na drugą stronę torów. Wcześniej rozważano podobne rozwiązanie dla Dworca Wschodniego, jednak pomysł z przejściem do ulicy Chrobrego został odrzucony. Ostatecznie na Dworcu Wschodnim ma zostać zbudowany nowy peron, do którego prowadzić będzie przedłużony tunel.