Mieszkania komunalne w Toruniu

W Toruniu obecnie na lokal mieszkalny (komunalny) czeka 180 rodzin. A na lokal socjalny – 60.  Jaki jest średni czas oczekiwania? Sprawdzamy!

Ile czeka się na mieszkania komunalne w Toruniu?

Średni czas oczekiwania na lokal mieszkalny to 3-4 lata, a na socjalny – 6-7 lat. W porównaniu z innymi miastami w kraju, sytuacja w Toruniu jest lepsza, ponieważ Toruń znalazł się na 2 miejscu w rankingach budownictwa komunalnego i społecznego w Polsce w latach 2000-2020. W tej chwili istnieją również wyroki sądu orzekające eksmisję, z prawem lub bez prawa do najmu socjalnego, które należy zrealizować – 751 z prawem do najmu i 463 bez prawa.

Komu przysługuje mieszkanie komunalne?

Mieszkanie komunalne przysługuje osobom o niskich dochodach, samotnym matkom, rodzinom wielodzietnym, osobom niepełnosprawnym i innym osobom potrzebującym zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Przydział mieszkań komunalnych regulują przepisy prawne kraju lub gminy, w której znajduje się mieszkanie.