Miasto Toruń zachęca najlepszych absolwentów do pozostania w mieście, oferując im możliwość wynajmu mieszkań

Toruńskie władze postanowiły zmotywować czołowych absolwentów miejscowych uczelni do zostania w mieście po ukończeniu studiów. W tym roku miasto zaoferuje pięciu najlepszym absolwentom możliwość wynajęcia mieszkań od miasta. Tym samym rozpoczyna się proces składania wniosków.

Program pod nazwą „Mieszkanie dla Absolwenta” w Toruniu jest realizowany już po raz dziesiąty. W bieżącym roku planowane jest udostępnienie kolejnych pięciu lokali na wynajem dla wybitnych absolwentów uczelni toruńskich. Dotychczas, w ramach wszystkich edycji programu, przekazano łącznie 43 mieszkania. Jak tłumaczy magistrat toruński, głównym celem programu jest przyciągnąć najlepszych absolwentów do pozostania w mieście i zapewnienia wsparcia dla lokalnych firm.

Obecnie rozpoczęło się przyjmowanie wniosków w ramach tegorocznej edycji programu. Zainteresowani kandydaci mają czas na ich złożenie aż do końca lipca. Następnie, do końca sierpnia, odbędzie się proces weryfikacji wniosków, który pozwoli na stworzenie listy kandydatów. Będzie ona podstawą do podpisania umowy najmu z Zarządem Gospodarki Mieszkaniowej. Jak wyjaśniają urzędnicy, umowa najmu w ramach programu „Mieszkanie dla Absolwenta” jest zawierana na 5 lat, ale nie dłużej niż trwa zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Co roku absolwent zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu. Po upływie 5 lat istnieje możliwość zawarcia kolejnej umowy najmu, tym razem na czas nieokreślony.