Mera Systemy Sp. z o.o zostaje wykonawcą systemu karty miejskiej w Toruniu

W przetargu zorganizowanym przez Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu, który miał na celu wyłonić wykonawcę nowego systemu karty miejskiej, zwyciężyła firma Mera Systemy Sp. z o.o. Cztery przedsiębiorstwa zgłosiły swoje oferty finansowe, jednak to propozycja firmy Mera Systemy Sp. z o.o. została uznana za najbardziej korzystną.

26 lutego oficjalnie rozpoczął się proces przetargowy, a 14 marca zostały otwarte oferty od wszystkich zainteresowanych stron. Wśród firm, które podjęły próbę zdobycia kontraktu, znalazły się:

Pixel Spółka z o.o., ze swoją propozycją wartą 3.074.846,25 zł brutto,

Mennica Polska S.A., proponująca realizację za kwotę 2.469.111,84 zł brutto,

MPTECHNOLOGY Spółka z o.o., której oferta wynosiła 4.202.418,00 zł brutto,

Oraz Mera Systemy Sp. z o.o., która zaproponowała kwotę 2.029.370,85 zł brutto.

Po analizie wszystkich zgłoszeń pod kątem formalnym i merytorycznym, 19 marca oficjalnie ogłoszono zwycięzcę. Najlepszą ofertą, która spełniła wszystkie wymogi przetargu, okazała się propozycja przedstawiona przez Mera Systemy Sp. z o.o.