Laureaci Stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury na II półrocze 2023

Styka kultury i sztuki w Toruniu jest niezwykle dynamiczna i pełna utalentowanych twórców. Tak jest również w roku 2023, kiedy to po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania, sześć osób zaangażowanych w rozwijanie lokalnej sceny artystycznej i promowanie kultury otrzymało stypendium miasta.

Prezydent Torunia zdecydował się honorować ich pracę przez przyznanie im Stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury na drugie półrocze 2023. W ten sposób, sześciu wybitnym twórcom zostało udzielone wsparcie finansowe ze strony samorządu miasta.

Każde ze stypendiów wynosi dokładnie 5 400,00 złotych. To nie tylko znacząca pomoc finansowa dla artystów, ale również wyraz uznania dla ich pracy i wkładu w rozwój kulturalny miasta. Wyjątkowość tej uroczystości była tym większa, że odbywała się ona w Domu Mikołaja Kopernika – znanego toruńskiego astronoma, którego 550. rocznica urodzin przypadała właśnie na ten rok.

Akt wręczenia stypendiów był momentem pełnym powagi. Dokumenty potwierdzające przyznanie stypendiów wręczali osobiście prezydent miasta Torunia, Michał Zaleski oraz członek toruńskiego samorządu, radny Piotr Lenkiewicz. To symboliczne uhonorowanie laureatów podkreślało wagę ich osiągnięć w dziedzinie kultury i sztuki.