Kuria Diecezjalna Toruńska musi zapłacić 900 tysięcy złotych odszkodowania Mariuszowi Milewskiemu

Decyzję o zasądzeniu kwoty 900 tys. zł na rzecz Mariusza Milewskiego podjęła Kuria Diecezjalna Toruńska. Werdykt ten zapadł w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku, w dniu 18 września. Milewski, który jest ofiarą pedofilii, został wykorzystywany seksualnie przez księdza przez okres dziewięciu lat swego dzieciństwa. Początkowo, sąd toruński przyznał mu odszkodowanie na poziomie 600 tys. złotych, jednak Milewski postanowił odwołać się od tej decyzji.

Sprawa „Mariusz Milewski przeciwko Kurii Diecezjalnej Toruńskiej” miała swój finał w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku, tego samego dnia – 18 września. Ze względu na sytuację spowodowaną pandemią COVID-19, mężczyzna uczestniczył w rozprawie drogą zdalną, za pośrednictwem wideokonferencji. Od początku proces był prowadzony za zamkniętymi drzwiami ze względu na jego drastyczną tematykę oraz konieczność ochrony prywatności pokrzywdzonego. Pomimo tego, wyrok zapadł w sposób jawny.