Konsultacje społeczne dotyczące infrastruktury przy ulicy Ślaskiego

Ważność tematu wynika z faktu, iż Rada Okręgu Skarpa wystosowała wniosek do Prezydenta Miasta o przeprowadzenie konsultacji społecznych odnośnie infrastruktury w rejonie ulicy Ślaskiego. Rada zauważyła istnienie niebezpiecznych sytuacji w miejscu, gdzie droga opuszcza rondo adw. Stefana Michałka w kierunku pawilonu Maciej. Obszar ten ma duże natężenie ruchu pieszych, głównie ze względu na wyjście ze sklepów i kierowanie się w stronę przystanków autobusowych oraz tramwajowych. Przy tej okazji Rada podkreśliła, że szczególnie osoby starsze i niepełnosprawne mają utrudniony dostęp do tego ronda.

W swoim wystąpieniu Rada Okręgu Skarpa zwróciła również uwagę na problematyczny wyjazd z parkingu osiedlowego znajdującego się przy Szosie Lubickiej 148 na ulicę Ślaskiego. Wskazano, że tam również dochodzi do niebezpiecznych sytuacji stwarzających zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego, w szczególności tych niechronionych.

Paula Gałązka, reprezentantka Urzędu Miasta Torunia, podkreśla, że wspólnie z mieszkańcami pragną znaleźć odpowiednie rozwiązania, które można zastosować w omawianym obszarze. Celem jest zapewnienie uczestnikom ruchu, w tym pieszym korzystającym z tej przestrzeni, poczucia bezpieczeństwa. Przeanalizowanie kwestii infrastruktury oraz ewentualne wprowadzenie zmian mają służyć poprawie sytuacji na ulicy Ślaskiego.