Kandydaci Koalicji Ruchów Miejskich apelują o utworzenie parku kulturowego na terenie odkryć archeologicznych w Toruniu

Kandydaci ubiegający się o miejsca w Radzie Miasta z ramienia Koalicji Ruchów Miejskich postulują o utworzenie parku kulturowego na miejscu, gdzie miały miejsce archeologiczne znaleziska. Kompleks Ducha Świętego w Toruniu, który jest terenem tych odkryć, mógłby stać się przestrzenią prezentującą bogactwo historyczne miasta. Kandydaci zaapelowali również o pilną modyfikację obecnego projektu i relokację zaplanowanej tam stacji pomp kanalizacyjnych. Regina Strzemeska, jedna z kandydatek, wyraziła swoje zdanie dobitnym stwierdzeniem: „Nie topmy historii w fekaliach”.

Grupa archeologów z toruńskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika dokonała znaleziska pochówków datowanych na XIII wiek. Odkrycia te zostały zlokalizowane w kompleksie św. Ducha, nieopodal Bramy Klasztornej. To miejsce jest jednym z najstarszych toruńskich cmentarzy i jego odkrycie było efektem prac prowadzonych na potrzeby modernizacji Bulwaru Filadelfijskiego. O szczegółach tego ekscytującego odkrycia informowaliśmy niedawno.

Planowane kontynuowanie inwestycji w tym rejonie Bulwaru napotyka na sprzeciw ze strony Koalicji Ruchów Miejskich. Ten ruch miejski domaga się wprowadzenia zmian w projekcie, aby lepiej zabezpieczyć i wyeksponować te cenne archeologiczne znaleziska.