Gala Giganci Kultury 2023: Uhonorowanie istotnych postaci i instytucji wspierających polską kulturę

W dniu 21 czerwca na terenie Zamku Ujazdowskiego w stolicy Polski, Warszawie, miała miejsce uroczysta gala Giganci Kultury 2023. Wydarzenie to miało na celu uhonorowanie i wyróżnienie tych instytucji, marek oraz wybitnych osobistości, które angażują się w działania na rzecz kultywowania rodzimej kultury, promowania sztuki oraz dbania o narodowe dziedzictwo. W sumie nagrody przyznano w sześciu różnych kategoriach. Organizatorem tego projektu jest grupa mediowa POLSKA PRESS GRUPA.

Podczas środowej gali, która odbyła się na Zamku Ujazdowskim w Warszawie, poznaliśmy laureatów prestiżowego przedsięwzięcia „Giganci Kultury 2023”, zorganizowanego przez POLSKĄ PRESS GRUPĘ. Ta uroczystość była kolejnym wydarzeniem mającym na celu docenienie osób i instytucji istotnie wpływających na rozwój Polski – tym razem w dziedzinie kultury. Wcześniejsze ceremonie obejmowały wręczenie nagród „Giganci roku” oraz „Giganci biznesu”.

Gala Giganci Kultury 2023 miała na celu nie tylko uhonorowanie, ale także promocję tych, którzy aktywnie wspierają polską kulturę, sztukę i dziedzictwo narodowe. W ten sposób wydarzenie to przyczynia się do zwiększenia świadomości społecznej na temat ważnych inicjatyw oraz osób je realizujących, co jest istotne dla dalszego rozwoju i utrzymania polskiej tożsamości kulturalnej.