Dynamiczny rozwój toruńskich szkół podstawowych: SP 12 na ulicy Strzałowej i Grasera

Zarówno Szkoła Podstawowa nr 12 na ulicy Strzałowej, jak i jej odpowiednik na ulicy Grasera, są nieodłącznym elementem toruńskiego krajobrazu edukacyjnego. Chociaż dzieli je znaczna odległość, jednoczy je wspólny cel – służyć społeczności poprzez dostarczanie wysokiej jakości edukacji dla młodych umysłów.

Budowa szkoły na lewym brzegu Wisły, przy ulicy Strzałowej, wydaje się postępować znacznie sprawniej. Według początkowych planów budowy placówki, prace miały zakończyć się 25 listopada bieżącego roku. Jednak kontraktor, firma Strabag, zobowiązał się do przyspieszenia prac i zakończenia ich do końca czerwca.

Sławomir Wiśniewski, dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów w Toruniu, potwierdza, że wszystkie oznaki wskazują na to, iż firma dotrzyma danego słowa. Nie ma żadnych przesłanek sugerujących opóźnienie w realizacji projektu. Już od kwietnia Barbara Iwanowska – dyrektorka szkoły – weźmie na siebie ciężar odpowiedzialności za zakup niezbędnego wyposażenia oraz zorganizowanie kompetentnej kadry nauczycielskiej.

Pod jej kierownictwem, placówka będzie gotowa do przyjęcia pierwszych uczniów i przedszkolaków od najbliższego roku szkolnego.