Do 2027 roku prawie 90% torowisk tramwajowych w naszym mieście zostanie zmodernizowane

Modernizacja infrastruktury tramwajowej w naszym mieście postępuje dynamicznie. Prognozy wskazują, że do 2027 roku blisko 90% całkowitej długości torowisk zostanie poddane gruntownej modernizacji. Pozostałe, czyli około 8 tys. metrów pojedynczego toru, co stanowi jedynie 13% ogólnej długości, będzie jeszcze wymagało odnowienia.

Obecnie, tramwaje w Toruniu korzystają z nowoczesnych tras, które składają się z prawie 30 km torów. Większość z nich przeszła już remonty, finansowane głównie ze środków Unii Europejskiej, w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Aktualna perspektywa unijna na lata 2021-2027 stanowi kolejną okazję do pozyskania funduszy na dalsze remonty i modernizacje zużytych już szyn tramwajowych.

Miejski Zakład Komunikacyjny nie zamierza zatrzymywać tempa prac. W jego planach znajdują się kolejne ambitne projekty, które przyczynią się do dalszej modernizacji sieci torowisk. Po ich zakończeniu, jedynie niewielka część torów – około 13% – będzie jeszcze wymagała gruntownych remontów.